Projeler

                                                          

Firmamız, İZKA 2015 yılı İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması Mali Destek Programı’ndan hibe almaya hak kazandı. Proje ile,

  1. Yöremizde avcılığı yapılan, ülkemizin en kaliteli deniz ürünlerinden olan karides, kalamar, ahtapot, mürekkep balığı, midye gibi diğer avcılığı yapılan türlerin işletmemizde işlenerek katma değerli hale getirilmesi,
  2. Firmamızda mevcut üretim kapasitesinin ve kalitesinin sürdürülebilir yöntemlerle artırılması,
  3. Ürünlerin gıda güvenliği standartlarına uygun olarak işlenip, paketlenip, uygun koşullarda depolanarak, yöresel bir marka altında pazarlanması,
  4. Firmamızda istihdamın arttırılması,
  5. Firma içi eğitimlerle personelin verimi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
  6. Firmamızın gelirinin ve rekabet gücünün arttırılması
  7. Sektörümüzde yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılarak, öncü ve örnek olunması, sürdürülebilir turizm bileşenlerinden olan mutfak/gurme turizmine kaliteli ürün tedarikinin sağlanması amaçlanmaktadır.